Sehening Kalbu

Kelana Berlandaskan Hati, Percaya Mengikat Diri…

Antara Bidang Tugasku Sebagai R.A…

Posted by anakkawi on December 14, 2007

Abstrak.

FAKTOR-FAKTOR PERUBAHAN QAWL QADIM

KEPADA QAWL JADID IMAM AL-SHAFII:

HUBUNGANNYA DENGAN FIQH KONTEMPORARI

SITI KHURSHIAH BT. MOHD. MANSOR.

Diketahui umum dalam Mazhab Shafi’i terdapat dua qawl iaitu qqwl qadim dan qawl jadid. Walau bagaimanapun, faktor sebenar yang mempengaruhi perubahan tersebut kurang diketahui. Bagi membincangkan tentang persoalan ini. perlu dibincangkan tentang pengaruh semasa dan setempat yang menjadi faktor utama perubahan qawl al-Shafi`i ini. Pengaruh latar belakang tempat. masa dan budaya yang berbeza di antara ‘Iraq dan Mesir menyebabkan al-Shafi’i mengubah beberapa pendapatnya. Perbezaan ini secara tidak langsung menyebabkan ‘urf dan muslahah juga berbeza.

 

`Urf dan keperluan yang diraikan oleh Islam ini pula berubah dari masa ke semasa, dan berbeza di antara satu tempat dengan tempat yang lain. Keadaan inilah yang berlaku di antara ‘Iraq dan Mesir yang menjadi latar belakang kepada terhasilnya qawl qadirn dan jadid. Perubahan qawl al-Shafi’i ini sebenamya menjadi asas bahawa seseorang mujtahid itu tidak boleh tetap dengan satu pendapat sekiranya masa. keadaan dan tempat telah berubah. Justeru itu, pengetahuan tentana fiqh kontemporari amat perlu pada masa kini untuk diaplikasikan dalam menentukan hukum bagi permasalahan baru yang banyak berlaku.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: